Sommigen van van U hebben hun contributie al uit eigen beweging betaald. Wanneer de anderen dat nu ook doen, kan ik het gehele bedrag naar Parijs overmaken. Gaarne het equivalent van 80 Franse francs (ca. ƒ 28,00) overmaken naar girorekening 1A5912 van P.J. van Helsdingen te Oegstgeest. Voor wie nog geen lid is van het C.I.D.A.: het Centre verzorgt de uitgave van internationale adreslijsten van arachnologen, waarin men ook de speciale belangstellingen van die mensen vermeld vindt.