Deze nieuwsbrief bevat op verzoek van velen een bijgewerkte soortenlijst van Nederlandse spinnen. Alfabetisch gerangschikt binnen de families, de families in de traditionele volgorde van Locket & Millidge. Zo moeten de meeste soorten te vinden zijn. Achter iedere soort staat de 8-letterige codenaam en het soortnummer. Beide zijn noodzakelijk voor het opgeven voor het gegevensbestand van de European Invertebrate Survey (E.I.S.). Er is nogal wat veranderd sedert de vorige lijst van rond 1980. Er zijn vele nieuwe soorten in ons land. Die zijn dus aan de lijst toegevoegd. Er is ook vooruitgang geboekt op het gebied van de systematiek, met als gevolg dat namen zijn veranderd. Soms is een naam veranderd vanwege het vaststellen van een synonymie, zodat soortnaam of geslachtsnaam is veranderd. In andere gevallen is een genus of soort juist opgesplitst, waardoor andere combinaties ontstaan. Een soortenlijst is voor mij niet de plaats om alle nieuwe inzichten direct door te voeren. Het is gemakkelijk om door alles te veranderen een erg verwarrende lijst te maken. Ik ben dus terughoudend gebleven, zelfs nog iets terughoudender dan Merrett, Locket & Millidge in 1985 (Bulletin of the British Arachnological Society 6(9): 381-403). Ik verwijs een ieder, die voor een publikatie de huidige geldige naam wil weten, naar die lijst en de daar gegeven uiteenzettingen over het wel of niet volgen van allerlei suggesties uit de literatuur. In diezelfde lijst worden trouwens ook vele eerdere suggesties van de auteur(s) weer herroepen, wat mij in mijn opvatting steunt om maar wat terughoudend te zijn.