Wie zijn contributie voor de C.I.D.A. nog niet heeft betaald wordt verzocht dit op de gebruikelijke wijze te doen (Postbank rek. 145912, t.n.v. P.J. van Helsdingen te Oegstgeest). De contributie bedraagt 80 Franse francs, ca ƒ 28,-.