Uit de berichten van Peter Koomen weten wij inmiddels dat hij en P. simoni in Leiden wonen. Afgelopen herfst bracht de een mij een exemplaar van de ander voor de collectie van het museum. Bovendien kreeg ik een levend exemplaar aangeboden, een wijfje met eicocon. Die cocon heeft inmiddels jongen opgeleverd, en de twee volgende cocons ook, zodat er nu drie grootte-klassen in de kooi zitten. Ik kreeg de "populatie" de winter door met behulp van springstaarten en kleine diptera, die ik uit bladstrooisel zeefde. Gemakkelijk was het niet, maar de spinnen werkten goed mee door af en toe ook een broertje of zusje op te eten. Ik kom nu ongeveer op het punt waar ik een definitieve oplossing moet gaan zoeken. Ik ben geen voorstander van faunavervalsing, maar ik neig toch tot het vrijlaten van al deze spinnetjes in mijn eigen huis. Oegstgeest wordt dan een kunstmatige stip op de verspreidingskaart. Erg bezwaard voel ik mij niet. De verspreiding van deze soort is waarschijnlijk, voor zover het noordelijker streken betreft, helemaal afhankelijk van onbedoeld transport. Ik heb thuis geen echte wijnkelder en geen kas, maar ik zal een andere ruimte voor hen bestemmen. Ook in Zweden komt P. simoni voor. Lars Jonsson vond in 1983 een grote populatie van minstens 100 exemplaren in de kelder van een verlaten huis, althans door mensen verlaten. Toen het huis weer bewoond raakte en de kelder werd opgeruimd verdween de gehele populatie uit het zicht, maar wellicht leven er nog steeds exemplaren in verborgen en ontoegankelijke hoekjes. Pholcus phalangioides is uit Zweden slechts eenmaal in de literatuur vermeld, door Westring, meer dan honderd jaar geleden. Sindsdien zijn er alleen een paar recente waarnemingen bekend uit Malmö en Lund. Misschien dat deze soort nu eindelijk vaste voet gaat krijgen. In Nederland kwam de soort ook pas 100 jaar geleden opeens tevoorschijn. Het merendeel van de vermeldingen uit ons land dateert uit de jaren-veertig en later. Wellicht staat Zweden een vergelijkbare verovering te wachten in een langzaam warmer wordende omgeving.