In de Nieuwsbrief Spined 5 verscheen in 1988 een lijst van de in Nederland voorkomende spinnen, ieder voorzien van de op de E.I.S.- formulieren te gebruiken afkortingen en soortnummers. Van verschillende kanten ontving ik commentaar: onnauwkeurigheden, type-fouten, maar ook aanvullingen. In onderstaande lijst vindt U de veranderingen samengevat, gerangschikt per familie. Ik volsta hier met deze opsomming omdat het afdrukken van een gehele nieuwe lijst nogal tijdrovend en kostbaar is. Bij een volgende herziening kan dat wel weer eens gebeuren.