Het Schiepersbergcomplex (gem. Margraten) omvat ondermeer de Julianagroeve. Het is een vrij kleine groeve, die eigendom is van voornoemde gemeente en door het Limburgs Landschap in 1984 in erfpacht is verkregen. Het complex ligt tussen Bemelen, Margraten en Cadier en Keer (fig. 1). De winning van mergel is reeds lang stopgezet. Wat nu rest zijn steile mergelwanden met aan de voet een zgn. puinkegel. In 1983 heeft men de opslag van bomen en struiken grotendeels verwijderd. De nu aanwezige ruige vegetatie met veel brandnetel en distel verraadt het gebruik als vuilstort gedurende vele jaren. De puinkegel is schaars begroeid met grassen, en o.a. tijm, klaversoorten, en diverse toortsen. Door de beschutte ligging kan in de zomer de temperatuur erg hoog oplopen.