Simon, Wiehle, Locket & Millidge, Tullgren en de verschillende Oost-Europese series, ze zijn allemaal bruikbaar bij het determineren van onze vangsten. Je dwaalt van het eene boek naar het andere, vergelijkt afbeeldingen die niet echt vergelijkbaar zijn, raakt verstrengeld in de nomenclatuur, wordt gedwongen besluiten te nemen en te kiezen aan de hand van beschrijvingen die niet dezelfde kenmerken vermelden. Dat is niet meer nodig, want er is nu één boek voor alle spinnen van Centraal-Europa beschikbaar. Een groot aantal auteurs (waarvan twee uit Nederland) werkten er aan mee. Het is een determinatieboek met tabellen tot op de soort en met min of meer vergelijkbare afbeeldingen voor iedere soort. Gegevens over verspreiding en oecologie worden zeer kort in de tabel vermeld. Het gebied dat hier Centraal-Europa wordt genoemd omvat de Britse eilanden, de Benelux, Duitsland, Denemarken en de zuidelijke delen van Noorwegen en Zweden, de westelijke delen van Polen en Slowakije, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland en de noordhelft van Frankrijk. Beide redacteuren hebben er naar gestreefd de kenmerken consequent op te sommen en in die opzet zijn ze goed geslaagd. Een overzicht van alle spinnen in het bewuste gebied is natuurlijk een groot goed. De redacteurs hebben uitstekend werk gedaan met het opzetten van dit boek en het doorzetten tot het einde. Voor kleine foutjes, vergissingen en weglaten van soorten zijn natuurlijk allereerst de auteurs van de onderdelen, meestal families, verantwoordelijk. Helaas is daar niet alles vlekkeloos verlopen. Wanneer je met het boek gaat werken kom je al gauw fouten tegen en dat lijkt eigenlijk nooit op te houden. Onderstaand overzicht geeft een aantal fouten gerubriceerd weer, maar ik heb helaas niet van het begin af aan alles wat ik tegenkwam genoteerd, dus compleet is het overzicht zeker niet. Desondanks heeft het boek zijn waarde, want alles staat nu eindelijk eens overzichtelijk bij elkaar.