In het hier beschreven onderzoek werden in het hoogveenreservaat Bargerveen en in het Oosterbos, beide gelegen in de gemeente Emmen (Drenthe), 92 “Biogarde” bekertjes ingegraven en gedurende 3,5 jaar (juli 1991 t/m december 1994) om de veertien dagen geleegd. De vangbekertjes werden in verschillende biotopen geplaatst, zoals loofbos, naaldbos, natte dopheidevelden, vochtige veenmos terreinen met dopheide en/of pijpestrootje, en veenmosterreinen die gedeeltelijk geïnundeerd waren. In het Bargerveen waren in elk biotoop 8 bekertjes, op een rij en ongeveer 10 meter uit elkaar, ingegraven. In het Oosterbos waren per rij 6 bekertjes geplaatst.