In Nieuwsbrief Spined 10 verscheen al een bespreking van de Engelstalige uitgave van bet boek van Roberts. Hieronder voIgt een korte bespreking van de Nederlandse bewerking. De gids van Roberts is nu in het Nederlands vertaald en uitgegeven door Tirion. Omdat de West-Europese continentale fauna toch flink verschilt van die van Groot-Brittannie en lerland moesten er 70 soorten worden toegevoegd. Michael Roberts tekende ook nu weer de geslachtsorganen van de extra soorten. De vertaler zorgde er ook voor dat de nomenclatuur werd aangepast volgens modernere inzichten. Ook werd de verspreiding op het vasteland beter aangegeven. Door deze toevoegingen is de gids nu sterk verbeterd en bruikbaar voor een groter deel van West-Europa.