ledereen zal inmiddels wel hebben gehoord dat het volgende Europese Arachnologencongres van 12-17 juli 1999 gehouden zal worden in de Hoge Tatra. De eerste circulaire is inmiddels rondgestuurd. Men kan zich opgeven bij: Dr Peter Gajdos, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Akademicka, P.O. Box 23B, SK-949 01 Nitra, Slowakije. Dat kan ook per fax (+42 18 73 56 08) of per E-mail (gajdos@pribina.savba.sk). De laatste keer dat wij met elkaar als arachnologen de Tatra bezochten, was in 1971 tijdens de excursie na het congres in Brno. Het wordt tijd voor een nieuw bezoek.