Het Centre International de Documentation d’Arachnologie in Parijs is bijna geschiedenis. Ooit begonnen als samenwerkingsverband van Duitse en Franse arachnologen, met Prof. Max Vachon als grote gangmaker, ontwikkelde het CIDA zich tot een Europese, en snel daarna tot een echte internationale, wereldwijde vereniging. Het kantoor van CIDA was in Parijs gevestigd, op het Laboratoire des Arthropodes aan de Rue de Button, waarvan Prof. Vachon directeur was. Na zijn overlijden bleef het daar, met Jacqueline Heurtault als algemeen secretaris. Het voorstel is om het nu naar de Verenigde Staten te verplaatsen. De stemming heeft plaatsgevonden en het kan haast niet anders of de plannen gaan door. De naam van de vereniging zal veranderen in International Society of Arachnology (ISA), maar verder zal er (voorlopig) veel van het oude gehandhaafd blijven. Er zullen een Liste des Traveaux verschijnen (onder redactie van Jean-Franpois Comic) en de ledenlijst, die waarschijnlijk ook op Internet zullen kunnen worden geraadpleegd. Over de correspondenten (en met hen) wordt nog overlegd over het nut van hun functie. Op mijn aandringen wordt er gewerkt aan een centraal betaalpunt voor de ISA, waar men liefst ook met behulp van een creditcard kan betalen, voorkeur ook voor alle andere arachnologische verenigingen. Net zeals de BAS dat doet. Zo kunnen de bankkosten zo laag mogelijk worden gehouden. Zodra de nieuwe structuur opgezet is krijgen wij daar alles over te horen. Wie de gelegenheid heeft zou Jacqueline Heurtault met een kaartje kunnen bedanken voor alles wat zij heeft gedaan gedurende bijna 20 jaar! (Adres: Dr. J. Heurtault, Laboratoire des Arthropodes, 61, rue de Buffon, 75005 Parijs, Frankrijk).