Eind november zal een nieuwe uitgave van de Catalogus van de Nederlandse spinnen verschijnen. Het is een bijgewerkte versie van de Catalogus Aranearum uit 1980. De sinds 1980 verschenen faunistische opgaven zijn zoveel mogelijk opgenomen, zodat de gepubliceerde verspreidingsgegevens van de soorten in ons land weer gemakkelijk te traceren zijn. Het opnemen van gegevens werd op 15 mei 1999 afgesloten. De catalogus is dus bij verschijnen alweer verouderd! Ook de in dit nummer opgenomen faunistische overzichten zijn er niet in terug te vinden. Zo gaat het nu eenmaal. Het aantal soorten is dankzij onze gezamenlijke inspanningen sinds 1980 behoorlijk toegenomen. De nomenclatuur is gemoderniseerd voor zover ik dat zinvol achtte. Soms hecht ik nog wat langer dan anderen aan een oude naam. Ik doe dat alleen wanneer het absoluut duidelijk is om welke soort het gaat. Nomenclatorische wijzigingen hebben hier en daar een verschuiving van soorten naar andere genera veroorzaakt ten opzichte van de oude catalogus, en af en toe ook een verhuizing van een genus naar een andere familie. Om die veranderingen gemakkelijk te kunnen traceren werd een index op de soortnamen toegevoegd, de nu geldende en synoniemen. Als dat goed is gedaan, zal iedereen zonder problemen bij de gezochte soort terecht kunnen komen.