Het is al lang geleden dat de jaarlijkse excursies met de Belgen en groot succes waren. Langzaam aan liep de belangstelling terug, in ieder geval aan de Nederlandse zijde van de grens. Vorig jaar werd er een poging ondernomen om een gezamelijke excursie van ARABEL en SPINED naar Olen te organiseren, maar de belangstelling was gering (vier personen). Ik kon de aankondiging ook pas laat rondsturen. Piet Tutelaers heeft nu het initiatief genomen om op zaterdag 12 mei 2001 een excursie te organiseren naar Cranendonck. De datum is nog voorlopig, want er worden ook wat sprekers gevraagd voor het geval het slecht weer is, en die moeten nog melden of zij op die datum vrij zijn. Cranendonck is bekend om het onderzoek naar de effecten van begrazing op de fauna. Bram Mabelis van het RIN (Alterra) is gevraagd daar iets over te vertellen. Ook de Belgen zullen worden uitgenodigd, zodat het weer een ouderwetse Nederlands-Belgische excursie kan worden.