Van AraDet ontving ik het verzoek tot plaatsing van onderstaand bericht. Op het ogenblik heeft AraDet meer dan 11.000 arachnologische publicaties tot zijn beschikking. Publicaties uit 17 verschillende periodieken worden regelmatig aan deze bibliotheek toegevoegd. Wie een publicatie uit deze bibliotheek nodig heeft kan een bestelling plaatsen. De prijs bedraagt 0,20 DM (0,10 Euro) per pagina plus porto. Met ingang van 2001 kan AraDet ook spinnenmodellen etc. leveren. Catalogus op aanvraag.