Is het U allen goed vergaan in dit jaar van de spin? Plaatselijk hebben de spinnen het zeker minder goed gehad. Ik denk dat op het Tora Bora Massief de spinnen weinig kansen hebben gekregen om te overleven en dat de Daisy Cutters zich daar ook wel als Spider Cutters hebben gedragen. Misschien dat in de diepste grotten nog wat is blijven hangen! Er zijn erger dingen. Wanneer iemand mij wel eens verwijt dat ik spinnen dood maak en zo schade berokken aan de natuur leg ik ze uit waarom ik het doe en dat ik allen de volwassen dieren vang en eindig dan met de overpeinzing, dat aan het eind van het jaar practisch alle volwassen spinnen toch dood gaan. Dat zet de mensen mestal wel aan het denken en relativeren. Hoe dan ook, uit de inhoud van deze nieuwsbrief blijkt dat er door vele mensen hard gewerkt is. U kunt verschillende nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna aantreffen en vele nieuwe verspreidingsgegevens. Ik neem aan dat U hierdoor wordt geprikkeld ook nog eens te kijken wat U nog in de kast hebt staan of in de la hebt liggen om ooit nog eens op papier te zetten en te publiceren. Of nog eens extra alert te zijn tijdens Uw excursies. Er valt nog veel op te merken.