Het behoort tot mijn taak als pleitbezorger van de International Arachnological Society om zo veel mogelijk mensen te attenderen op het bestaan van deze organisatie en op het belang voor allen die deze Nieuwsbrief lezen. De ISA is een internationale wetenschappelijke vereniging van en voor arachnologen, met uitzondering van de acarologen, die hun eigen vereniging hebben. Er zijn erg veel mijten en er wordt veel in de toegepaste sfeer gewerkt en veel overlast bestreden, een aparte vereniging is daarom zeker op zijn plaats.