De excursie naar Cranendonck, die in mei 2001 was gepland (zie Nieuwsbrief Spined 15) maar vanwege de MKZcrisis niet kon doorgaan, zal nu in 2002 worden gehouden. Eind mei-begin juni lijkt een goede tijd. Er zal misschien niet een dag met dezelfde opzet worden gehouden, met een inleiding over de effecten van begrazing, maar een gewone bijeenkomst in het veld onder leiding van Piet Tutelaers. U krijgt tegen die tijd bericht. U kunt ook begin volgend jaar kijken op de web-pagina (http://www.knnv.nl/eindhoven/iwg/excursie) met het excusrsieprogramma van de KNNV.