Ieder jaar herhaal ik het belang van een sterke en goed georganiseerde Europese Arachnologische Vereniging. Het valt niet te ontkennen dat die er nu is, voor iedereen die in spinnen en verwante groepen geïnteresseerd is. Het ledental is teruggelopen naar 100, maar dat is vooral het gevolg van een organisatorische ingreep. De penningmeester, Léon Baert, heeft de ledenlijst opgeschoond en alle wanbetalers geschrapt. Wat overbleef is de harde kern. Zorg dat U daarbij blijft horen of er bij komt!