Ik heb bij herhaling gemerkt dat men de Catalogus van de Nederlandse spinnen gebruikt om te weten welke spinnen waar in ons land voorkomen. Die catalogus is echter van 1999 en de tijd staat niet stil. Veranderingen in de nomenclatuur gaf ik in de vorige Spined (no. 17,2002) door, maar het is ondoenlijk alle nieuwe faunistische opgaven, dus aanvullingen op de catalogus, steeds te publiceren. Ik houd alle veranderingen wel bij in mijn electronische versie van de catalogus, inclusief het overzicht van het voorkomen in de verschillende provincies. Men doet er goed aan even bij mij te vragen naar de laatste stand van zaken voor een soort en niet uit te gaan van de toestand in 1999. De soortenlijst wordt bijgehouden op internet in het gezamenlijke overzicht van de Arachnida (exclusief de mijten) van België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland, een initiatief van Theo Bliek (Duitsland) en Ambros Hanggi (Zwitserland). De drie andere landen haakten daarbij aan. Wanneer U gaat kijken (http://www.AraGes.de/checkliste.htmn zult U zien dat het aangemerkt staat als dienstverlening van het “Arachnologische Gesellschaft e.V.”. De nomenclatuur is nog niet helemaal bijgewerkt, maar dat zal binnenkort wel gebeuren. Men doet dat eens per jaar, het verandert immers voortdurend.