Dit jaar werd geprobeerd uit te zoeken hoe het staat met de verspreiding in Nederland van een van onze internationaal belangrijke spinnen: Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778).