Het Franse tijdschrift Revue arachnologique heeft een extra dik nummer uitgebracht met bovenvermeld artikel als enige inhoud. Het is een omvangrijke bijdrage aan de registratie van de Europese en Noord-Afrikaanse spinnenfauna.

Nieuwsbrief SPINED

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

P.J. van Helsdingen. (2005). Boekbespreking. Alain Canard. Catalogue of spider species from Europe and the mediterranean basin, Parts I & II. Revue arachnologique Tome 15, fasc. 3: 1-255. Nieuwsbrief SPINED, 20, 18–18.