Several new localities in the Netherlands are given for Dolomedes plantarius. A new distribution map is provided.

, ,
Nieuwsbrief SPINED

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

P.J. van Helsdingen. (2006). Nieuwe vindplaatsen voor Dolomedes plantarius (Clerck) (Araneae, Pisauridae) in Nederland. Nieuwsbrief SPINED, 22, 23–24.