Wereldwijd verdwijnen er jaarlijks op onze aardbol schrikbarend grote oppervlakten aan natuurlijke habitats, hoofdzakelijk primair bos, en daarmee ook een onbekend aantal plant- en diersoorten. Ondanks dat feit is de diversiteit aan soorten die nog over zijn nog steeds ongelooflijk groot. Schattingen van het aantal reeds beschreven diersoorten als percentage van het totaal lopen uiteen van 1% tot 50%. Voor spinnen kunnen wij iets nauwkeuriger zijn; ik denk aan een percentage van ongeveer 20%, een ruwe schatting. Uit talloze inventarisatieprojecten wereldwijd, vooral uit tropische “hotspots” komt er veel nieuw ongedetermineerd materiaal beschikbaar. Voor zover ze niet treurig achteraan op een kastplank staan uit te drogen worden ze vaak gedetermineerd als morpho-species en de soortenlijsten zien er dan als volgt uit: familienaam - genus A, B, C, D – soort 1, 2, 3 enz. Meer dan dat is meestal niet mogelijk bij gebrek aan kennis van de soorten van de locale fauna.