Zoropsis spinimana (Dufour) is een mediterrane soort die zijn areaal uitbreidt, uit eigen beweging of door transport door de mens, dat is niet duidelijk.