Dit jaar werd het congres van de Society of European Arachnology (SEA) in Bern gehouden. Of was het een colloquium? Daar was enige discussie over. De voorkeur gaat bij de meesten toch uit naar de term congres. Dat waren het vroeger ook, later werden het opeens colloquia. Nu weer congres is er democratisch besloten. Een modeverschijnsel? Het maakte natuurlijk helemaal niets uit, de opzet is dezelfde: het samenkomen om anderen te vertellen over resultaten van onderzoek, daarover te discussiëren, collega's te ontmoeten. Dat laatste is zeker een heel belangrijk onderdeel. Het congres in Bern kan zeker geslaagd worden genoemd en dat was niet in de laatste plaats te danken aan de perfecte organisatie. Ik heb nooit en congres meegemaakt waar zo weinig wijzigingen in het programma voorkwamen, wat natuurlijk niet alleen aan de organisatie is te danken, maar ook aan de deelnemers die allen waren komen opdagen.