Ten behoeve van de registrerende organisaties in Nederland en de rest van de wereld houd ik de bestaande overzichten bij. Voor de gebruikers is het gemakkelijk dat de overzichten direct via internet te raadplegen zijn. Ze worden twee maal per jaar bijgewerkt.