Voor 2011 wordt de Labyrintspin Agelena labyrinthica de “Spin van het Jaar”. U weet hoe die keuze tot stand komt. Een groep van arachnologen uit een groot aantal Europese landen doet voorstellen voor kandidaat-soorten. Het belangrijkste criterium waaraan een kandidaat moet voldoen is dat hij in alle landen van Europa voorkomt, omdat anders een land zou worden uitgesloten. Uit die kandidaten worden er vijf gekozen, waaruit dan vervolgens door vertegenwoordigers van de deelnemende landen door middel van stemming een definitieve keuze wordt gemaakt. Hieronder een verkorte versie van de tekst die dit jaar als persbericht is uitgestuurd.

, , , ,
Nieuwsbrief SPINED

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

P.J. van Helsdingen. (2010). Spin van het jaar 2011: De labyrintspin Agelena labyrinthica (Clerck, 1757). Nieuwsbrief SPINED, 29, 28–29.