Nu de hooiwagentabel klaar is, kan ik eens over onze landsgrens heen kijken. Vooral de Mediterrane soortenrijkdom lonkt… En, wat valt daar een hoop te doen en te beleven! Trogulidae zijn nog lang niet allemaal beschreven, vele gaan schuil binnen geaccepteerde taxa, volgens kenners zelfs meer dan de helft (dan heb je het dus over tientallen onbeschreven soorten); de zuidelijke “Homalenotus”-soorten moeten eigenlijk ook op de schop, evenals de Phalangodidae, Nelima, Histricostoma, Leiobunum... Voor het oplossen van taxonomische problemen worden steeds vaker DNA-analysen ingezet. Maar omdat collectiemateriaal vaak te oud is en/of niet goed genoeg geconserveerd is, moet van veel taxa “vers” materiaal verzameld worden. Met dat doel heb ik dit voorjaar op Sicilië hooiwagens gevangen. Met hetzelfde oogmerk hebben Jan en ik in de herfst Marokko bezocht. Ook van deze reis presenteer ik een kort verslag. Ik wilde natuurlijk heel graag het oorspronkelijke leefgebied van onze Leiobunum sp. A vinden! Of dat gelukt is?! Het is in elk geval een fijn jaar gebleken voor het bedrijven van een linkse hobby in een islamitisch land. Ik wens u voor het komende seizoen wijsheid toe en grenzeloos veel multiculturele biodiversiteit.