New distribution data for the Netherlands are presented for Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) and Segestria florentina (Rossi, 1790). Both species are extending their range.

, , ,
Nieuwsbrief SPINED

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

P.J. van Helsdingen. (2011). Nieuwe vindplaatsen voor twee aandachtssoorten (Araneae, Pisauridae, Segestriidae). Nieuwsbrief SPINED, 31, 17–17.