Een handjevol mensen dat naar de 30 inlandse hooiwagensoorten kijkt en een EIS-werkgroep van even bescheiden omgang, lijken niet bepaald opzienbarend. Maar er gebeurt een hoop (zie bijvoorbeeld de publicatielijst)! Dit jaar heeft met name Jinze Noordijk veel faunistische gegevens verzameld (zie onder andere zijn artikel hieronder) en initiatieven ontplooid, terwijl ik me zelf steeds meer met de biologie van hooiwagens ben gaan bezighouden en daardoor minder aan veldwerk toekwam. Erg interessant om te merken hoe onze kennis groeit en zich verdiept, terwijl we 15 jaar geleden zo ongeveer 'from scratch' moesten beginnen. Er kan zelfs al aan een verspreidingsatlas gedacht worden...