EIS-Nederland en Stichting Kenniscentrum Dierplagen zijn in opdracht van het Team Invasieve Exoten (van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) een risicoanalyse aan het uitvoeren voor spinnen uit het genus Latrodectus. De aanleiding hiervoor zijn onder andere (1) de bevestigde imports van zwarte weduwen (Latrodectus mactans) in ons land (o.a. Van Helsdingen 2009), (2) een aantal meldingen van zwarte weduwen door reptielenzoo Serpo uit Delft en Stichting Kenniscentrum Dierplagen uit Wageningen en (3) de tijdelijke vestiging van roodrugspinnen (Latrodectus hasselti) op een bedrijventerrein in het Belgische dorpje Bree (Arabel 2010).