Als “Spin van het Jaar 2013” is Atypus affinis gekozen, de algemeenste van de twee mijnspinsoorten die wij in ons land hebben. De keuze kwam weer democratisch tot stand via voorstellen (door vertegenwoordigers uit alle Europese landen), selectie van vijf soorten uit alle voorstellen (door de organisatie), kiezen uit de vijf kandidaten (door één kiesman per land) en vaststellen door de organiserende groep van de ESA, de European Society of Arachnology. Een belangrijk criterium bij het voorstellen is dat de soort in alle landen van Europa moet voorkomen, omdat anders immers sommige landen uitgesloten zouden worden. Het doel van het project is om ieder jaar het onderzoek aan één spinnensoort te stimuleren en voor heel Europa nieuwe gegevens te verzamelen, over verspreiding, maar ook over de biologie van de soort.