Ab Kessler studeerde biologie aan de VU in Amsterdam en bleef daar werkzaam als assistent en later als docent. Indertijd was daar een zeer actieve groep ecologen bezig met onderzoek aan spinnen. De onderzoeksgroep stond onder leiding van Prof. Bert Vlijm en concentreerde zich vooral op wolfspinnen, in gematigde streken wereldwijd de favoriete groep voor onderzoek wanneer men veel materiaal nodig heeft en aantallen van belang zijn bij het monitoren. Het onderzoek beperkte zich niet tot de ecologie van wolfspinnen – al was dat wel de legitimatie van het onderzoek – maar strekte zich ook uit tot het gedrag, met name het voortplantingsgedrag. Er werden films gemaakt van het baltsgedrag en op verschillende arachnologische congressen werden voordrachten gehouden waarbij die films werden vertoond. In Amsterdam herkende men de soorten wolfspinnen vooral aan het baltsgedrag van de mannetjes.