In 2013 en 2014 zal het ecoduct Kempengrens over de autosnelweg E34 gebouwd worden, op de grens van België en Nederland. Om het functioneren van het geplande ecoduct te kunnen evalueren, is de ecologische situatie voor de aanleg van het ecoduct (T0 of nulsituatie) opgemeten. We selecteerden de 10 ‘meest kansrijke’ locaties in de omgeving en onderzochten daar met bodemvallen de spinnenfauna in de periode april – oktober 2012. Acht van de tien onderzochte locaties bevinden zich in de bermen van de snelweg E34. De helft van de onderzochte locaties situeert zich in België, de andere helft in Nederland. In totaal zijn bij het onderzoek 124 spinnensoorten gevangen, waarvan er 31 op de Vlaamse Rode lijst zijn opgenomen. Pityohyphantes phrygianus (Lepelhangmatspin) wordt hier nieuw voor de provincie Noord-Brabant (Nederland) gemeld. Overige bijzondere soorten zijn Pirata tenuitarsis, Pirata uliginosus, Walckenaeria alticeps, Xerolycosa miniata en Pardosa monticola. Mermessus trilobatus is in hoge aantallen (63 ex) vastgesteld. Niet minder dan 20 van de 31 Rode-lijstsoorten zijn kenmerkend voor droge schrale graslanden en droge heide. De soortensamenstelling verschilt tussen locaties maar de spinnenfauna is op alle onderzochte locaties waardevol te noemen.