Fauna is altijd in beweging. Soorten proberen zich te handhaven op hun gebruikelijke plaats – areaal, gebied, niche – maar zijn ook steeds bezig om de grenzen op te zoeken. Veranderingen in verspreidingspatronen zijn voor ons het meest zichtbaar, fluctuaties in aantallen meetbaar. Het vergt per soort intensieve aandacht en inspanning om dat te volgen en meten. Daarom worden veranderingen meestal opgemerkt door personen die goed opletten in hun omgeving of als ze bij hun reguliere werk iets ongewoons menen te zien en dat doorgeven. Incidentele waarnemingen die waardevol zijn. Onderstaande gegevens zijn op dergelijke meldingen gebaseerd.