Er werd dit jaar door de media veel aandacht besteed aan het project De Spin van het Jaar 2013. Wat een simpel persbericht al niet kan doen. Berichtjes in kranten en tijdschriften helpen echt. Vroege Vogels zond een kort interview uit en kwam er in een ander gesprek nog op terug. Aan het eind van het jaar zal in een kort interview het voorlopig resultaat worden besproken en dan kan meteen ook worden gemeld welke soort het volgend jaar in de kijker zal komen te staan. We hebben toch al niet te klagen over de aandacht voor spinnen uit die hoek, want er werd in oktober ook een huis- en tuinspinnentelling georganiseerd, compleet met zoekkaart. Wat aan de late kant in het jaar waardoor verschillende soorten van de lijst niet zo gemakkelijk meer te vinden waren. Een verbeterpuntje. Wordt zeker vervolgd.