Tegen het eind van het jaar wordt altijd de nieuwe soort doorgegeven, die voor het komgende jaar is uitgekozen. Kort de gang van zaken. Een kleine groep Europese arachnologen leidt het project en selecteert vijf soorten die in alle Europese landen voorkomen, en vervolgens stellen vertegenwoordigers uit alle landen hun voorkeursvolgorde vast. Aan de hand daarvan stelt de organisatie dan weer de definitieve keuze vast. Een soort van democratisch systeem dus.