Geheel onverwacht en betrekkelijk laat in het jaar, hebben we zowaar nog een pestvogelinvasie gekregen, die enige honderden van deze fraaie vogels naar ons land bracht. Dank zij de publiciteit, die dit plotselinge verschijnen van de pestvogels kreeg, kwam een verrassend groot aantal gegevens over de aanwezigheid van pestvogels in vele delen des lands ter beschikking van de redaktie. Drs. Fop. I. Brouwer schreef erover in de noordelijke pers, Cantecleer vroeg gegevens in een bijdrage in het Algemeen Handelsblad en Bert Garthoff sprak erover in zijn zondagochtendrubriek voor de radio. De gegevens, die in het onderstaande onderwerp zijn verwerkt, werden beschikbaar gesteld door drs. Brouwer, de Haarlemse Vogelwerkgroep, G. Bosch, J. Taapken en K. Zweeres. Voor zover uit de beschikbare gegevens valt af te leiden, zijn er zeker een 250 vogels bij deze invasie betrokken geweest. Het aantal doodgevonden exemplaren is, zelfs als we er rekening mee houden, dat er één in een klem terecht kwam en één door een kat werd gegrepen, naar verhouding hoog (7 stuks).