Evenals vorige jaren, wil de Vogelwerkgroep van K.N.N.V. en N.J.N. gegevens verzamelen omtrent de eerste aankomstdata van een 24-tal vogelsoorten. Het is de bedoeling, dat alleen de goed gekende en de in de omgeving van uw woonplaats jaarlijks terugkerende vogelsoorten worden genoteerd. De veelvuldigst voorkomende soorten zijn: Tjiftjaf, Fitis, Boerenzwaluw, Gele kwikstaart, Gekraagde roodstaart, Koekoek, Nachtegaal en Gierzwaluw.