Parelduiker 21-1-1957: kat met dode vogel thuisgekomen te Leek Gr. (Ruiter, med. Hut). Vaal stormvogeltje 9-11-1956:levend ex. door schip IJmuiden binnengebracht (Van ’t Sant).