Na een jarenlange uiterst plezierige samenwoning met de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, waarbij deze zich een uiterst hoffelijke en behulpzame gastvrouwe betoonde, heeft de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels thans eigen kantoorruimte op een afzonderlijk adres betrokken. Eenvoudigweg, omdat zij uit de ruimte was gegroeid, die Natuurmonumenten eerlijk gezegd zelf niet langer kon missen. Dank zij de medewerking van de vroegere gastvrouwe, kon de beschikking worden verkregen over de parterre van het gebouw Reguliersgracht 9, waar enige decennia geleden beide verenigingen gevestigd waren. Ruimte, waar we nu in de gelegenheid zijn leden met problemen, wensen of adviezen te ontvangen, waar de ledenadministratie onder handbereik kon worden geborgen en waar we niettemin, dank zij een deur in de schutting, nog een beroep kunnen doen op de grote zuster van Herengracht 540, als er adresplaatjes moeten worden afgeslagen of stencils worden gedraaid.