In deze nieuwe rubriek willen wij de aandacht vestigen op actuele problemen, of opwekken tot medewerking aan bepaalde onderzoekjes. Het is nu eenmaal zo, dat de samenwerking van honderden vogelliefhebbers het mogelijk maakt, het onderzoek van problemen ter hand te nemen, waarvoor de beter uitgeruste vakornithologen de tijd ontbreekt. Dit geldt in het bijzonder de verspreiding van bepaalde vogelsoorten in Nederland. Verzoeken om medewerking aan dergelijke onderzoekjes, ook als het initiatief uitgaat van serieuze particulieren, zullen wij gaarne opnemen. Wij vertrouwen, dat velen de gegevens, die gewoonlijk slechts in particuliere dagboeken worden opgetekend, hiervoor beschikbaar zullen stellen. Anderzijds vertrouwen wij, dat wie in deze rubriek een beroep doen op de medewerking van onze lezers, bereid zullen zijn de resultaten van het werk, hetzij in een artikel, hetzij als korte samenvatting, ter kennis van deze lezers te brengen. — Red.