Sinds 1953 zijn reeds bijna 200 deeltjes verschenen in de Neue Brehm-Bücherei, die worden uitgegeven door A. Ziemsen Verlag, Wittenberg, (Oost-)Duitsland. Ruim 30 hiervan handelen over vogels. Zoals van Alfred Hilprecht: Höckerschwan, Singschwan, Zwergschwan (deel 177), waarin op 151 blz. (met 95 ill.) de drie zwanen zeer grondig worden behandeld, waarbij ook veel litteratuur wordt vermeld en ringgegevens zijn verwerkt. Verrassend is Robert Gerbers: Die Saatkrähe (deel 181), waarin hij op 75 bladz. (28 ill.) tot de conclusie komt, dat de roeken tot de nuttigste vogels behoren! Slechts waar zij in zeer groot aantal voorkomen, kunnen zij duidelijk schadelijk worden, hoewel ook daar nog het nut door verdelging van schadelijke insekten van groter belang wordt geacht.