Hieronder volgt een gedeelte uit het op deze zelfde pagina besproken boek: WILD AMERICA, door Roger Peterson en James Fisher. Ook de illustratie op deze pagina is ontleend aan dit boek. Volgens sommigen zijn er thans waarschijnlijk niet minder condors dan vijftien jaar geleden. Dat is ook de overtuiging van Carl Koford, die dank zij een beurs van de Audubon Society drie jaar lang het gedrag en de populatiedynamiek van de condors heeft kunnen bestuderen. Hij meent, dat de populatie al tien jaar lang uit zestig vogels bestaat. Anderen beweren, dat het aantal nog verder is gedaald.