Nog steeds bereiken ons poststukken, geadresseerd aan ons vorige adres: Herengracht 540. Hierdoor ontstaat soms vertraging. Men gelieve dus alle voor het sekretariaat van Vogelbescherming bestemde stukken te adresseren: Reguliersgracht 9, Amsterdam-C. Het telefoonnummer der vereniging is: 66646. Krijgt men op dit nummer geen gehoor (de bezetting van het kantoor is uiterst bescheiden!), dan kan men in dringende gevallen het huisadres van de secretaris opbellen: K 2907/798. Men gelieve hiervan echter een bescheiden gebruik te maken! Teneinde op andere dagen het kantoor zoveel mogelijk te bezetten, is het meeste „buitenwerk” verschoven naar de zaterdagen. Daarom zal het kantoor gewoonlijk op zaterdagen de gehele dag gesloten zijn. Overigens is het voor bezoekers van buiten steeds gewenst, vooraf een afspraak te maken, teneinde zich een vergeefse reis te besparen.