Het ingrijpen van de mens in de natuur heeft vrijwel steeds een verarming tot gevolg en mocht hij een enkele keer trachten de aangerichte schade ongedaan te maken, dan zal hij in verreweg de meeste gevallen falen. Geldt dit in het algemeen voor het gehele komplex dat wij „natuur” noemen, in versterkte mate is het van toepassing op onze vogelstand, want wat eenmaal verloren is gegaan blijft meestal weg! Het is daarom zo verheugend, dat de Haagse Duinwaterleiding met de bevloeimg van haar duinterreinen met rivierwater tot dusver zo’n buitengewoon succes kan boeken en hier willen wij dit vooral bekijken vanuit vogelbeschermingsstandpunt en laten wij het „water-technische” buiten beschouwing.