De vereniging beschikt nog over een restant van de indertijd zeer populaire series stereos – koopplaten “Onze Vogels in het Wild” naar opnamen van Ad. Burdet. Het betreft hier over het algemeen vogelfoto’s uit de tijd omstreeks de eerste wereldoorlog, opnamen van ook thans nog maar weinig gefotografeerde zangvogels. Hoewel weinigen over een apparaat beschikken, waarmee het mogelijk is deze foto’s te bekijken, menen wij de series toch voor deze weinigen tegen een „opruimingsprijsje” beschikbaar te moeten stellen. Toezending kan alleen geschieden na overmaking van een gedrag van 25 ct. per serie op onze postrekening (29213) of toezending van dit bedrag in postzegels. Elke serie bestaat uit 12 opnamen, met een toelichting in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.