De direkteur van het Staatsbosbeheer deelt mee, dat met ingang van 1 januari 1957 is opgericht het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud, afgekort R.I.V.O.N. Dit instituut is gevestigd te Utrecht. De oprichting van het instituut vormt een onderdeel van de reorganisatie van het Staatsbosbeheer, welke op dezelfde datum is ingegaan. De werkzaamheden van het Staatsbosbeheer zijn thans verdeeld over vier dienstvakken, te weten: domeinbeheer, algemene bosbouwkundige taken, landschapsverzorging en natuurbescherming. De natuurbeschermingsbelangen, die tot nu toe werden behartigd door de afdeling Natuurbescherming en Landschap van het Staatsbosbeheer zullen voortaan worden verzorgd door het dienstvak Natuurbescherming en door het R.I.V.O.N. Ir. W. G. v. d. Kloot is hoofd van het dienstvak Natuurbescherming en wordt als inspekteur bijgestaan door Ir. C. N. A. de Voogd (adj. insp.). Hoofd van het R.I.V.O.N. is Dr. M. F. Mörzer Bruijns.