Het milde voorjaarsweer in de maanden februari en maart van dit jaar is, direkt of indirekt, oorzaak geweest dat de kieviten in Nederland vroeger gingen leggen, dan in normale jaren. De leg begint gewoonlijk na 20 maart, het hoogtepunt van de aan voer van geraapte eieren wordt bereikt tegen het einde van de raaptijd. In het afgelopen voorjaar begon de leg gemiddeld 10 à 14 dagen vroeger en het hoogtepunt van de aanvoer van de geraapte eieren werd, indien ik juist ben ingelicht, eind maart bereikt. Gedurende de eerste weken van april zou in een aantal broedgebieden een duidelijke teruggang zijn gekonstateerd van het aantal geproduceerde eieren. Dit werd afgeleid uit de aantallen aangevoerde eieren.