In een voortreffelijke vermengeling van fictie en feiten, die overigens door een aardige typografische vondst weer goed gescheiden worden, beschrijft Fred Bodsworth in dit 123 blz. tellende boekje de geschiedenis van vermoedelijk de laatste eskimowulpen (Numenius borealis). Er is een tijd geweest, nog geen halve eeuw geleden, dat deze in arctisch Canada broedende wulpensoort zó talrijk was, dat zij in het voorjaar, tijdens de trek, aan de Golf van Mexico bij wagenladingen tegelijk werden gedood. Met één enkel schot doodde men 28 vogels en vaak was de „buit” zo groot, dat men de vogels eenvoudig op het veld achterliet, waar de lijkjes lagen weg te rotten...... Ongetwijfeld zijn deze afschuwelijke slachtpartijen er oorzaak van, dat op 29 april 1945 voor het laatst met zekerheid een paartje van deze vogels werd waargenomen, zodat moet worden gevreesd, dat de soort thans volkomen is uitgestorven. Een waarschuwend boekje, dat men ook om zijn aantrekkelijke stijl en de talrijke fraaie illustraties van T. M. Shortt in veler handen moet wensen. K. Z.